מסלולי הליכה בסביבות מיצדמסלולים ברמות שונות:

בורות המים סובב פני קדם,
מתאים למשפחות מיטיבות לכת,
ילדים מגיל 6, אורך כ- 5 ק"מ, רמת קושי בינוני,
סימון שבילים: כחול לבן.
נקודת התחלה וסיום: מצפה מיכאל.
המסלול עובר את ישוב פני קדם לכיוון בריכת הרועים, שביל הרועים לכיוון הדיר הישן של חוות פני קדם. 

מערת המורדים אל בור אספר סובב מיצד, 
מתאים למשפחות מיטיבות לכת,
ילדים מגיל 6, אורך כ- 5 ק"מ,
רמת קושי בינוני,
סימון שבילים: ירוק לבן,
נקודת התחלה וסיום מצפה מיכאל.
המסלול עובר את ישוב מיצד לכיוון חוות נחלת אבות ובהמשך לבור אספר. 

בעקבות בודדים אל הנחל נחל ערוגות עליון, 
מתאים למשפחות מיטיבות לכת,
ילדים מגיל 10, אורך כ- 6 ק"מ,
רמת קושי מיטיבי לכת קשה,
סימון שבילים: אדום לבן סגול לבן,
נקודת התחלה: מצפה מיכאל \ גבעת הטילים
נקודת סיום: חאן איבי הנחל. יש צורך ברכב מאסף 

השער למדבר אל מעיין עין גדי,
מסלול למיטיבי לכת,
אורך כ- 30 ק"מ,
רמת קושי קשה, ניתן לנסוע גם לאורך השביל באופניים או בג'יפים מלבד החלק האחרון היורד לעין גדי,
סימון שבילים: ירוק זוהר לבן,
נקודת התחלה: פני קדם
נקודת סיום: נחל דוד.