מזכירות הישוב

משרד - 02-9938395 mazkirmetzad@gmail.com

וועד הישוב

פניה לוועד הישוב מיצד

וועדת קבלה

ליצירת קשר ולקבלת טפסים mazkirmetzad@gmail.com