אלפון תושבים

 

שם משפחה ופרטימס' טלפון ביתמס' נייד אישמס' נייד אישהכתובת
אברהמס יהודית02-6500215
054-2067004אשקוביות
אברג'ל בנימין ורבקה
054-8413644050-4111930נחל תקוע
אולמן משה ותמימה02-6454604054-8441900054-8456926נחל עמוס
אדרי יוסף ונעמי
052-7659349052-7640789נופי קדם 11
אידלמן יצחק והינדי073-7412723058-3210208052-7172430נחל ערוגות
אייזנבך יהודה וחיה
058-3297847053-3165125נופי קדם 5
אייזנבך יוסף שלום וחנה
055-6750101054-8406288נחל עמוס
איטח מרדכי ואורית
058-7624595058-7176761נחל ישי
אלטוב דניאל ושרה
058-3287653055-6706432נחל קדם
ארונוף שמחה ונעמי
054-8404514053-3122079נחל ערוגות 231
ארנד חזקיה ורוחמה02-6446794058-3250557058-3264467קראוונים
ארנד ישראל וחנה
054-6785244053-3158509נחל תקוע
בוקשפן צבי ובתיה חנה
058-6355895053-9023103קראוונים
באום משה חיים ואלישבע
052-7622431053-3163855אמרי מרדכי 20/ג
בורק שילה וורד02-9938315052-6879441052-6879526נחל עמוס 10
בטאט ששון וציפורה
052-7665933052-7126116נחל ערוגות
בלאק הרב פסח ויוכבד02-6542930052-7675624052-7675625אמרי מרדכי
בלום יצחק ומרים02-9932173052-4537785058-5558199נחל ערוגות
בן יקר יאיר ולאה02-5800720054-8467580054-8468580נחל ערוגות 222
בן חמו אריה ורייצ'ל02-5660449050-9505023058-4505023נחל ערוגות
בן נון לוי יצחק וחיה
055-6708312052-7602925אמרי מרדכי
בקר ראובן ולאה02-6244042054-7448318058-7669548אמרי מרדכי
בראון חנניה וחיה
052-9507032052-6628856נחל ערוגות
ברגר יהודה ויעל
052-7172971050-4155676נחל קדם
ברדה דניאל
058-7112880
נחל קדם
ברוש משה ומרים
052-7185202053-3145411קראוונים
גאובי פנחס ויעל
050-4121942050-4121932אמרי מרדכי
גולד דני ותהילה
058-7698065058-5125522נופי קדם
גולד יעקב ובתיה058-3281504052-7161998052-7695998נחל ערוגות
גולדברגר אברהם ויהודית
052-7121057052-7166191נחל קדם
גולדברגר משה חיים ואביגיל
052-7169786052-7169785נחל עמוס
גולדברגר צבי ולאה
058-3255612052-7690364נחל תקוע
גולדשטיין הלל ואור
053-4310828054-8593389נחל קדם
גולדשטיין הר' ישראל וציונה02-9934330050-9934330053-2224763אמרי מרדכי
גולדשמידט אברהם ובתיה02-6449489052-7680550052-7680551נחל קדם
גולדשמידט משה ורינה
058-7980771058-7617317נחל עמוס 12/א
גיטלר שלמה ומרים 
052-7132802058-3267710יחידה של אולמן
גיטמן שמאי ואסתי
052-7616481052-7646224נחל קדם
גינזברג שמעון ואחינועם
055-6760076052-7672826נחל עמוס 12/ב
גלזר הרב ברל ומרים02-9932011052-7683212050-4143425אמרי מרדכי
גנות שמואל ומיכל 
050-4144221052-7628004אמרי מרדכי
גרזון יעקב והדר02-9930370050-4103353052-7690901נחל קדם 93
גרינבאום דוד וחנה
055-6778393052-7654293נחל ערוגות
גרניצקי יששכר ואסתר02-5796971052-7668685054-6484840נחל ערוגות
דונט יצחק ומרים
052-7166595050-4137851אשקוביות
דונט משה וגיטי
053-3166135058-6316754נחל דרגה
דייויס רות

052-7102549נחל עמוס
דייויס דוד-חיים וחנה
053-5586156054-8426296נחל עמוס 11/א
דרשוביץ שייעה ונחמה
052-7114284058-3208974נחל ערוגות 221
הולצמן דוד ושלומית
052-7670996054-8496776קראוונים
הלוי חיים יוסף ואסתי
058-3268415053-3110795נחל עמוס 11 ב'
הלפרין אריה ויעל02-5364830052-7640946052-7672944נחל קדם
המברסטון יהודה ושירה
058-4452600058-4451600נחל קדם
ואן-אס אריאל ואביגיל02-9309303050-3499705054-4721658נחל ערוגות
וורמסר אלחנן ויהודית
050-4199429052-7673095נחל תקוע
ויכנסקי ניסן ובתיה
054-2175084
נופי קדם 7
ולורט נחמיה ואוריה
052-6423423050-4423423נחל קדם
ולורט שלהבת ושי פוגל
053-4502964052-3324324נחל קדם
זילברמן הרב אפרים ומירי
052-7630549052-7623125נחל עמוס 13
זילברמן חיים יהודה ובתיה
058-3286696058-3251712נחל קדם 22 מסביב
זילברמן יעקב ונעמי
052-7167187052-7177234נחל קדם 13
זילברמן שמואל 
052-7630544
נחל ישי
זילברשטיין דוד חיים ורחל
052-7165805058-3299305נחל ישי
זילברשטיין יוסי ונחמי
053-3139877054-8598535נחל קדם 23/ג
חגירה מרדכי ורבקה02-6525903052-7657785054-8486670נחל קדם
חזן ראובן ומרים
054-8416710050-4168414נופי קדם 10
טנא עדו ואילנה02-5400611
058-3252322קראוונים
טנץ דוד ואסתר058-3212548055-6623599050-4124805נחל עמוס
טריגר צבי משה ואורלי02-9932951052-9213356052-7703380נחל עמוס
טרעפ ליפא ואיילה
058-3278086052-7677905נופי קדם
יפה חיים וצפורה02-9934641052-6652253054-2572388נחל ערוגות 225
יעקובי עמרם ומיכל
052-7130509054-2230979אמרי מרדכי
יעקובס משה נדביה ויטל
052-7679736052-7687262נחל קדם 96
ירמק עקיבא וחיה
054-8547652058-3276029נחל ערוגות
כובאני נחמיה ויהודית02-9309310058-323-7464054-8418464נחל ערוגות
כלאב נחמיה ושולמית
052-7654282050-4154562אשקוביות
כץ יהודה ומרים
052-7141531052-7603738נחל ערוגות
כץ משה ורות
050-4124585050-4124584נחל קדם 23/א
לב יונתן ושרה
054-8529488052-7184741נחל קדם
לבקוביץ גבריאל ורבקה
058-4337535053-2219598נחל ערוגות
לוי הושע ואביגיל
058-3225229054-8489815נופי קדם 8
לוין אברהם וחנה
054-9277701054-7979193נחל קדם
לוין יוסף ורבקה
050-7333117054-2094902אשקוביות
לופוליאנסקי שלמה ובתיה
052-7661492054-8467840נופי קדם 12
ליטמן מאיר וחנה058-3281858054-3000681054-9509890נחל ערוגות
לייבל מרדכי וחני
053-3107182052-7114679נחל קדם 94
לנדשטיין אהרון ואביה
052-7111722054-8479218קראוונים
לסר אליהו ומרים
052-7194776058-3294776נחל דרגה
מאיר אברהם ומעין02-6432926054-8472708054-8472707נופי קדם
מאיר יששכר ושרה 
058-3207358052-7168103מיצד צפון
מובשוביץ עמיחי ואלישבע
058-3290667054-8464367נחל קדם
מויאל נתנאל וברכה02-5383638054-7906555054-7906128נחל ערוגות
מועלם רועי ומירב02-6717330050-4830710053-8243616נחל עמוס
מורסיאנו יוסף ושולמית
055-6709551054-8457393נחל דרגה יחידה של דונט
משמור אבישי ושירה02-9933087054-5754600054-7799955נחל עמוס
משרקי יוסף והודיה
052-7148861053-3177488נחל קדם 95
נגר חננאל ויעל02-5866283054-8431958053-3111502אשקוביות
ניסטנפובר שלום ואילת צביה
058-3292449050-4141436נחל דוד
ניסטנפובר טוביה ורחל
050-4144613052-7171537נופי קדם 9
ניר אלחנן ומנוחה
052-7683927052-7683928קראוונים
נקי ציון יאיר ותהילה
052-7133580052-7132983נחל קדם 14/ב
סהר ישעיה ואורית
058-3212212052-7125165קראוונים
סהר שמעון ומינדי
058-3233770054-8440106נחל קדם 23/ב
סער איתן ורחל 
058-3280983
נחל תקוע
סופר אברהם וגיטי
052-7173184052-7173185נחל ערוגות 223
סילבר חיים ושפרה
054-6239670052-7157562נחל קדם
סילבר אליהו02-6487197055-9553745
נחל עמוס
סלומון שוקי ושפרינצי
053-3136420058-3290224נופי קדם
עקיבא מאיר ורחל077-9330953054-3100441054-3100442קראוונים
פאסט מרדכי וגולדה02-5803892054-8427464052-9403872נחל קדם 97
פונק יוסף ורוחמה02-9934979052-7621658052-7621657נחל עמוס
פונק ראובן וחני
052-6723226055-6637991נחל דוד
פורטנוי
055-6785383
נחל קדם יחידה של פוגל
פיישר חיים ושרה02-9932524
050-4153239אמרי מרדכי
פיישר מיכאל ושרי02-9938340052-6450550053-8315331נחל ערוגות
פלמן משה אלחנן ואפרת02-9938892052-7133410052-7133411אמרי מרדכי
פנחסוביץ' בנימין ומאירה
052-7660953054-8439323נחל קדם 13/ב
פפר ישראל ורבקה
052-7160068058-3292406נחל קדם 22 מסביב
פרבר אלימלך ורבקה02-5023217055-6684486058-5232177נחל קדם 12
פרומר אלחנן ולאה02-9934589052-7906169053-5233166נחל קדם 10
פרוש אליהו וזהבה
054-8458985052-7149651קראוונים
פרוש בן ציון ונעמי
054-9911073054-9911074נחל קדם
פרלמוטר אברהם ושלומית
053-3128011052-7145369נחל ערוגות 232
צביון שעיה ורות
053-3180848054-8447812נחל קדם
ציטרין שמואל וצביה
058-3236823052-7102336יחידה של גאובי
קאהן יוסף חיים ושפרה
051-2055600054-8426602נחל עמוס
קווטני שמואל ונועה
052-7117675052-7659110נחל ערוגות
קוק אליהו והדסה058-7649211058-3206451058-3206452נחל עמוס
קוק דוד וחנה יעל058-5186664053-3186664058-4188267נופי קדם
קוק יעקב ישראל ורבקה
058-7844507055-6671739נחל קדם 14
קוק משה טוביה וחנה
058-3220950052-7194098נחל ערוגות 117
קוק משה ורבקה
058-5273337052-7656088קראוונים
קירזון שמואל וצביה
053-3116837053-3198990נחל ערוגות
קליימן יהושע ויהודית
052-7123633052-7643306קראוונים
קליימן יוחנן ונעמי
052-7113931052-7113932נחל ערוגות
קניאל חיים ורחל
058-5517488058-7227195נחל עמוס
קניאל שרגא ורבקה
050-2875595058-7111996נחל קדם
קרמר מנחם ואליענה
053-3246838052-7673065נחל ערוגות
קרקינובסקי שלום ולאה
053-7149213054-5945460נחל קדם 92
רבין יוסף שלום ואביגיל
053-6237128050-9882199נחל ערוגות 230
רבין פנחס ואילה
050-4124531053-3191063נחל תקוע
רוז יוסף ורחל02-5800465058-3201560058-3202007נחל קדם 22
רוזנבלט יחזקאל וציפורה
050-4103999054-8527111סמטת לכבוד שבת
רוזנברג אליהו ואורה
052-5833181052-5833180נחל קדם 11
רוזנטל יעקב ורות
054-8440321052-7178467נחל קדם
רוטמן משה דוד ויהודית
058-3245711058-3262711קראוונים
רפול יעקב ועליזה
053-3110643054-8597403סמטת לכבוד שבת
שדמי שמחה ורבקה
052-7638626052-7678565נחל קדם
שוורצמן יהודה ואלישבע
053-3114221053-3158506נחל ערוגות
שולמן חיים ורחלי
054-8597675054-8458244נחל דרגה
שטארק שעיה ונעמה
058-3228246052-7630998נחל עמוס
שטיבל אליהו ובלה
053-3188343053-2168386אמרי מרדכי
שטיבל גדליה ודבורה
053-3171004052-7132300נחל עמוס
שטינברג שמחה ובת שבע
058-3253045058-3261030נחל עמוס
שטיין משה ואסתר
054-8452936050-4140557קראוונים
שכטר יהודה אריה ומרים
052-9697880053-8237880סמטת לכבוד שבת
שפירא יעקב ויוכבד
052-7177434052-7118575נחל עמוס 2