זמני תפילות במיצד

בתי הכנסת בישוב:
בית הכנסת המרכזי - ברחוב אמרי מרדכי ליד החיידר והגנים,
בית הכנסת הספרדי מגן דוד- בסוף רחוב אמרי מרדכי ליד המגרש,
בית הכנסת נצח ישראל - באמצע רחוב נחל ערוגות (הכביש הראשי) בצד ימין
בית כנסת הרמח"ל- בסוף רחוב נחל קדם ביציאה מהשער


תפילות בימות החול

שחרית:
1. בהנץ החמה- בית הכנסת המרכזי
2. 6:45- בית הכנסת המרכזי
3. 8:00- בית הכנסת המרכזי
4. 8:05- בישיבה (ברכו 8:20)
5. 9:00- בבין הזמנים ובחול המועד

מנחה:
1. בחורף: 13:00- נצח ישראל
2. 13:15- בית הכנסת המרכזי
3. בקיץ: 17:25- נצח ישראל
4. בקיץ: 19:00 בית כנסת המרכזי
5. 20 דקו' לפני השקיעה- מגן דוד נוסח ע"מ
6. 15 דקו' לפני השקיעה- בישיבה

מעריב:
1. בשקיעה ישר אחרי מנחה- מגן דוד נוסח ע"מ
2. בחורף: 17:40-  נצח ישראל
3. בחורף: 19:00 - בבית הכנסת המרכזי
4. בחורף: 18:45 - בישיבה
5. 20:30 - בבית הכנסת המרכזי
6. 21:00- נצח ישראל
7. 22:00- בבית הכנסת המרכזי


תפילות שבת:

מנחה וקבלת שבת:
1. מנחה גדולה: בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 - בית הכנסת המרכזי
2. חצי שעה לפני השקיעה -בית הכנסת המרכזי
3. 20 דקו' לאחר הדלקת נרות- מגן דוד נוסח ע"מ
4. 22 דקו' לפני השקיעה- נצח ישראל
5. 10 דקו' לאחר הדלקת נרות- בישיבה
6. 20 דקות לפני השקיעה- ברמח"ל

מעריב ליל שבת:
1. 20 דקו' לאחר השקיעה- בנצח ישראל
2. 33 דקו' אחרי השקיעה- בבית הכנסת המרכזי
3. 30 דקו' אחרי השקיעה- מגן דוד נוסח ע"מ
4. 35 דקו' לאחר השקיעה- ברמח"ל

שחרית שבת:
1. בהנץ החמה- בית הכנסת המרכזי
2. בהנץ החמה- נצח ישראל
3. 8:00 - בית הכנסת המרכזי
4. 8:00 קורבנות- מגן דוד נוסח ע"מ
5. 8:00- בישיבה (שוכן עד- רבע שעה לפני סוף זמן ק"ש הגר"א)
6. 35 דקות לפני סוף זמן ק"ש הגר"א- בית הכנסת המרכזי- באוצר הספרים
7. 9:00- בית הכנסת המרכזי- משנה תורה (בחורף: ברכו 25 דקו' לפני סו"ז תפילה)

מנחה שבת:
1. בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 - בית הכנסת המרכזי
2. בחורף: 12:30 בקיץ: כשעה וחצי לפני השקיעה- מגן דוד נוסח ע"מ
3. בחורף: 15:30 בקיץ: שעה ורבע לפני השקיעה- נצח ישראל
4. כ50 דקו' לפני השקיעה - בית הכנסת המרכזי
5. 50 דקו' לפני השקיעה - ברמח"ל
6. כחצי שעה לפני השקיעה - בישיבה

מעריב צאת שבת:
1. 35 דקו' לאחר השקיעה- נצח ישראל
2. בצאת השבת- בית הכנסת המרכזי
3. 4 דק' קודם צאת שבת - מגן דוד נוסח ע"מ
4. 5 דקות לאחר צאת שבת - ברמח"ל
5. 10 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
6. 20 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
7. 30 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
8. רבינו תם - בבית הכנסת המרכזי ובישיבה