זמני תפילות במיצד

בתי הכנסת בישוב:
בית הכנסת המרכזי - ברחוב אמרי מרדכי ליד החיידר והגנים,
בית הכנסת הספרדי מגן דוד- בסוף רחוב אמרי מרדכי ליד המגרש,
בית הכנסת נצח ישראל - באמצע רחוב נחל ערוגות (הכביש הראשי) בצד ימין
בית כנסת הרמח"ל- בסוף רחוב נחל קדם ביציאה מהשער


תפילות בימות החול

שחרית:
1. בהנץ החמה - בית הכנסת המרכזי
2. 6:45 - בית הכנסת המרכזי
3. 8:00 - בית הכנסת המרכזי
4. 8:05 - בישיבה (ברכו 8:20)

מנחה:

1. בחורף: 13:00 - נצח ישראל
2. 13:15 - בית הכנסת המרכזי
3. בקיץ: 17:40 - נצח ישראל
4. בקיץ: 19:00 - בית כנסת המרכזי
5. 20 דקו' לפני השקיעה- מגן דוד
6. 15 דקו' לפני השקיעה- בישיבה

מעריב:
1. בשקיעה ישר אחרי מנחה- מגן דוד
2. בחורף: 17:40- נצח ישראל
3. בחורף: 19:00 - בבית הכנסת המרכזי
4. בחורף: 18:45 - בישיבה
5. 20:15- נצח ישראל
6. 20:30 - בבית הכנסת המרכזי
7. 22:00- בבית הכנסת המרכזי


תפילות שבת:

מנחה וקבלת שבת:
1. מנחה גדולה: בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 - בית הכנסת המרכזי
2. חצי שעה לפני השקיעה -בית הכנסת המרכזי
3. 20 דקו' לאחר הדלקת נרות- מגן דוד
4. 22 דקו' לפני השקיעה- נצח ישראל
5. 10 דקו' לאחר הדלקת נרות- בישיבה
6. 20 דקות לפני השקיעה- ברמח"ל

מעריב ליל שבת:
1. 20 דקו' לאחר השקיעה- בנצח ישראל
2. 33 דקו' אחרי השקיעה- בבית הכנסת המרכזי
3. 30 דקו' אחרי השקיעה- מגן דוד
4. 35 דקו' לאחר השקיעה- ברמח"ל

שחרית שבת:
1. בהנץ החמה- בית הכנסת המרכזי
2. בהנץ החמה- נצח ישראל
3. 8:00 - בית הכנסת המרכזי
4. 8:00 קורבנות- מגן דוד
5. 8:00- בישיבה (שוכן עד- רבע שעה לפני סוף זמן ק"ש )
6. 40 דקות לפני סוף זמן ק"ש- בית הכנסת המרכזי- חדר שיעורים
7. 8:40 או 40 דקות לפני סוף זמן ק"ש המוקדם מביניהם - ברמח"ל
8. 9:00- בית הכנסת המרכזי- משנה תורה (בחורף: ברכו 25 דקו' לפני סו"ז תפילה)

מנחה שבת:
1. בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 - בית הכנסת המרכזי
2. בחורף: 12:30 בקיץ: כשעה וחצי לפני השקיעה- מגן דוד
3. בחורף: 15:30 בקיץ: שעה ורבע לפני השקיעה- נצח ישראל
4. כ50 דקו' לפני השקיעה - בית הכנסת המרכזי
5. 50 דקו' לפני השקיעה - ברמח"ל
6. כחצי שעה לפני השקיעה - בישיבה

מעריב צאת שבת:
1. 35 דקו' לאחר השקיעה- נצח ישראל
2. 4 דק' קודם צאת שבת - מגן דוד
3. בצאת השבת- בית הכנסת המרכזי
4. 10 דקו' לאחר צאת שבת - ברמח"ל
5. 10 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
6. 20 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
7. 30 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
8. רבינו תם - בבית הכנסת המרכזי ובישיבה


זמני תפילות בין הזמנים בבית הכנסת המרכזי:
שחרית:  נץ |  6:45 |  8:00 |  8:30 עזרת נשים | 9:00 חדר שיעורים (אחרי פסח 8:50)
מנחה: 13:15 | 20 דקות לפני השקיעה
מעריב:  20 דקות אחרי השקיעה | 20:30 | 22:00 עזרת נשים