טלפונים ומיילים חשובים

 

שם
מספר טלפון/ מייל
הערות
מזכירות הישוב
02-9938395
פקס- 02-9938394
מרא דאתרא- הרב ישראל גולדשטיין
 050-9934330 /  02-9934330

מזכיר - יחיאל קוקבקה
052-7253450

רכזת קהילה- אסתר טנץ
050-4124805

רכז נוער בוגרים- שמואל קוויטני
052-7117675

רכז נוער צעירים - אלחנן ניר
052-7683927

רכזת נוער צעירות- חיה בן נון
052-7602925

רכזת נוער בוגרות- אסתר טנץ
050-4124805

מקווה
 052-7703380 / 02-9938861
כניסה מהרחבה ליד גינת הקראוונים
מקווה גברים
053-3166135

מעון בשבילי החינוך
02-9309569

גן בנות חבר- גן שירה
02-9934182

גן בנות שקמה- גן מימי
02-9933215

ת"ת דובר שלום- גן בנים
02-9933215

ת"ת דובר שלום- ר' אליהו קוק
058-3206451 / 02-5434767

ספריה
02-9922397

חדר פעילות/ בנות נוער
02-9938969

מכולת
02-6247117
פתיחה מ8 עד 10 ומ16 עד 20
מרפאה כללית מיצד
053-3171000

מרכז חירום רפואי אפרת
02-9932211
א-ה- מ19 עד 23 שבת - מ9 עד 23
רפואה- ציונה גולדשטיין
053-2224763

רפואה- נחמיה כובאני
050-6755464

רפואה- משה יעקובס
052-7679736

רפואה- אבישי משמור
054-5754600

רפואה- מרדכי איטח
058-7624595

רבש"צ- יהודה המברסטון
קו ביטחון - 052-6260404

יו"ר צח"י – אלי רוזנברג
052-5833181

יד שרה- שעיה סהר
058-3212212
מיקום- ברחבה ליד האולם
קבוצת מייל- מיצד הנהלה
metzad-hanhala@googlegroups.com
להצטרפות ניתן לפנות למזכיר 0527253450
קבוצת מייל- מיצד חברה
metzad-chevra@googlegroups.com
להצטרפות ניתן לפנות ליעקב גרזון 0504103353
קו הודעות קהילה
03-5501187
להצטרפות ניתן לפנות לאסתר טנץ 
050-4124805
קו טרמפים
079-9335004
להצטרפות ניתן לפנות ליעקב גרזון 0504103353
חמ"ל צבאי
02-9309497

מוקד הגוש
1208

מועצה אזורית גוש-עציון
02-9939933
106
החברה לפיתוח גוש-עציון
02-9931387/8

תחבורה אלקטרה אפיקים
*3133

ישיבת נחלת יאיר
 050-4124585 / 02-5702699

ישיבה ר' רפאל קוק