קבוצות מייל וקווי טלפון לתושב החדש


קבוצת מייל מיצד הנהלה: metzad-hanhala@googlegroups.com
להצטרפות ניתן לפנות למזכיר הישוב mazkirmetzad@gmail.com

קבוצת מייל מיצד חברה: metzad-chevra@googlegroups.com
להצטרפות ניתן לפנות ליעקב גרזון: 4103353@gmail.com

קו הודעות קהילה: 03-5501187
להצטרפות ניתן לפנות לרכזת קהילה: metzadkhila@gmail.com 

קו הודעות צח"י: 073-2490370
להצטרפות ניתן לפנות לאלי רוזנברג: rozeli22@gmail.com

קו טרמפים: 079-9335004
להצטרפות ניתן לפנות ליעקב גרזון: 4103353@gmail.com 

עדכונים באלפון ובאתר ישוב מיצד- www.metzad.net
ניתן לפנות ליעקב גרזון: 4103353@gmail.com